فهرست نویسندگان


<< بازگشت به فهرست نویسندگان

درباره حسن ساورچمنی

حسن ساورچمني متولد 18آذر1368 درنوچمن هستم.دوران دبستان را در دبستان شهداي روستاي نوچمن گذرانده و پابه دوران تحصيلي راهنمايي در مدرسه راهنمايي امام حسين (ع)نوچمن و بعد آن در دوراان متوسطه سال اول دبيرستان را در دبيرستان شهيد مدرس خطيرآباد بود و براي شركت در هنرستان دوسال پاياني متوسطه را در هنرستان بوعلي گرگان رشته برق صنعتي فارغ التحصيل شدم و وارد دانشگاه جامع علمي كاربردي خانه كارگر واحد گرگان در رشته روابط عمومي مقطع كارداني را گذرانده ام .اينجانب در دوران 24 سال سن خودم 8سال عضو بسيج بوده يك سال مسئول دفتر ictنوچمن و درحال حاضر مسئول نيروي انساني پايگاه هستم و فعاليت نسبي هم با كانون فرهنگي هنري افق مسجد و سايت روستاي نوچمن را دارم