فهرست نویسندگان


<< بازگشت به فهرست نویسندگان

درباره محمدزمان ساوری

متولد 1369/09/25 دارای مدرک کارشناسی حسابداری و همچنین ICDL درجه 1و2 سابقه یکسال فعالیت به عنوان حسابدار در کارخانه مفتول صنعت هیرکان