مرکز مشاوره تحصیلی و روانشناسی باران


مشاوره تحصیلی کنکوری ها و تمام مقاطع

انتخاب رشته کنکور سراسری تخصصی به صورت هفتگی

برنامه ریزی تحصیلی به صورت هفتگی و ماهانه

آدرس: گرگان، عدالت ۸، ساختمان ۱۱۱، طبقه دوم

تلفن: ۳۲۳۳۷۳۷۳-۰۱۷

موبایل: ۱۲۷۱-۶۸۱-۰۹۳۸

حسین ساوری