اجرای فاز دوم طرح هادی با جدیت تمام در حال انجام است

تاريخ : ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | نويسنده : هادی ساوری | بازدید : 8

یه گزارش وب سایت خبری روستای نوچمن، فاز دوم طرح هادی با قوت تمام از سوی دهیاری روستای نوچمن در حال تکمیل شدن می باشد و این مرحله در حال حاضر به زیرسازی خیابان های منتهی به جنگل و شهید خواجوی قبل از آسفالت رسیده است.

www.nochaman.ir

🆔 @nochamannews

image